Epithelantha bokei

    

 

Epithelantha micromeris